Welcome / CroesoOur Group
 • Welcome

  Cwmni Gwerin Pontypool are a Welsh folk dance team aiming to keep alive the culture and tradition of Welsh music and dance. We dance at displays and festivals, not only in Wales and the rest of the United Kingdom but also in Europe, where we have links with other traditional dance groups.

  We are a small and very friendly group and are always looking for new members, both musicians and dancers, experienced and inexperienced. We have great fun whilst maintaining the Welsh folk tradition.

  Cwmmni Gwerin Pontypwl have great fun every Christmas when they go out with the Mari Llwyd! 

  We meet in the New Panteg Rugby Club, New Road, New Inn, every Tuesday at 8.15 pm. Why not come and join us, or come along one evening to see what it is all about?

  If you would like further details of our group then please have a look at our main website which you can find at CwmniGwerin.com or contact our secretary Carole on 01633 868707


 • Croeso

  Mae Cwmni Gwerin Pont-y-Pŵl yn dim dawnsio gwerin Cymreig sy'n ceisio cadw'n fyw diwylliant a thraddodiad dawnsio mewn arddangosfeydd, twmpathau a gwyliau gwerin, yn lleol yn bennaf ond rydyn ni hefyd yn teithio dramor lle rydyn ni wedi cyfeillachu a grwpiau gwerin arall.

  Gwrp bach cyfeillgar rydyn ni sy'n edrych am aelodau newydd, dawnswyr neu gerddorion, profiadol neu ddibrofiadol. Cawn lawer o hwyl a chadw'n heini hefydd!

  Mae Cwmni Gwerin Pont-y-Pŵl yn cael llawer o hwyl bob amser Nadolig gan mynd allan gyda'r Fari Llwyd!

  Mae grwp yn ymarfer bob Nos Fawrth am chwarter wedi wyth yng Nghlub Rygbi Newydd Panteg, New Road, New Inn.

  Ymunwch a ni, neu galwch draw i weld beth sy'n digwydd.

  Am fwy o fanylion ffoniwch un o'r rhifau isod Carole 01633 868707


 • Mari Llwyd / Fari Llwyd